AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Efectele hotărârii pronunțate de CJUE în cauza Dublin City Council (C‑214/20) în jurisprudența irlandeză. Hotărârea instanței naționale în cauza în care a fost formulată trimiterea preliminară și jurisprudența acesteia în cauze similareDiscriminare. Diferență de tratament. Criteriul dizabilității ca presupus tratament diferențiat. Lipsa legăturii de cauzalitate. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a respins acuzațiile de discriminare formulate împotriva angajatorului, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale pentru existența unei fapte discriminatorii Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "nu este cercetat disciplinar" din cuprinsul dispozițiilor art. 2745 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Condiții pentru participarea la concursul pentru ocuparea unui post de conducere.Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 562 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021. Reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfășurate cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare, și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, raportate la dispozițiile art. 1 alin. (1), (3) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii, raportat la art. 47 alin. (2) din același act normativ, cu referire la dispozițiile art. 1 alin. (1), (3) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 513 alin. (1) lit. l) din Codul administrativ, în contextul abrogării prevederilor art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, în sensul de a se stabili dacă acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare se realizează în condițiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ Conflict individual de muncă. Competență teritorială. Sucursală. Noțiunea de sediu din cuprinsul art. 269 alin. (2) C. munciiDecizie de imputare. Recuperarea cheltuielilor aferente școlarizării. CompetențăConcediere. Desființare post. Director economic. Grup de societăți. Invocare discriminare. Daune morale. Respingere. Desființarea postului a fost efectivă și a avut o cauză serioasă și reală. Caracterului vădit disproporționat al cheltuielilor de judecatăRăspunderea patrimoniale a salariatului. Despăgubiri pentru prejudiciul material produs societății. Amendă aplică angajatului (conducător auto) de către autoritățile britanicePlata salariului. Mijloc de probă Invocarea hărțuirii psihologice la locul de muncă. Respingere. Compensare cheltuieli de judecat. Cheltuieli de navetă. AdmitereRăspundere patrimonială a salariatului. Prejudiciu pentru nerespectarea preavizului. Respingere. Lipsa legăturii de cauzalitate între prejudiciul pretins și nerespectarea termenului de preaviz. Restituire diurnă. AdmitereZilier. Ajutor de deces. Calitatea de asigurat nu se dobândește doar pentru ziua în care acesta își desfășoară activitateaDrepturi salariale. Salariul de bază și sporurile cuvenite conform Anexei nr. VII din Legea nr. 153/2017. Admitere. Acțiune formulată de sindicat în numele membrului său. Invocarea excepției lipsei calității procesuale active a reclamantului. Respingere. Invocarea excepției tardivității. Respingere

Revista de Drept Social, nr. 2/2023 (aprilie-iunie) [35 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»