AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Dreptul la viață privată la locul de muncă. Supravegherea video la locul de muncă în România și UE // The right to privacy in the workplace. Video surveillance in Romania and the EUScurte considerații privind răspunderea penală a șefilor de întreprindere. Infracțiunea prevăzută de art. 18 ind.5 din Legea nr.78/2000. Reglementare contrară directivei PIFScurtă privire asupra lucrării autorului George Plastara, „Încercări asupra regulamentării muncii în România”Contestație decizie de concediere; fișă de aptitudine întocmită de medicul specialist de medicina muncii, necontestată de către angajat, lipsa altor locuri de muncă vacante, compatibile cu aptitudinile angajatului, depășirea limitelor controlului jurisdicționalContestație decizie sancționare – insuficienta descriere a faptei, anulare act, acordare daune moraleAnulare act – fișă de evaluare profesională, acordare daune moraleAnulare act adițional, reintegrare în funcție, repunerea în situația anterioară operând atât cu privire la drepturile principale, cât și cu privire la drepturile accesorii, constând în penalitățile de întârziereÎncadrarea în grupă superioară de muncă pe cale judiciară. Admitere apelConstatare nulitate contract individual de muncă, încetarea de drept și încetarea în viitor a plății drepturilor solicitatePensie de urmaș - soție supraviețuitoare, pensie anticipată parțială. Acordarea pensiei anticipate parțiale cu reducerea cu 2 ani a vârstei de pensionare pentru cei care au locuit cel puțin 30 de ani întru-un oraș înscris în zona listelor afectate de poluare permanentă. Plata retroactivă a drepturilor de pensieContestație împotriva deciziei de pensie. Nevalorificare adeverință privind încadrarea în grupa a II-a de muncă. Admitere apelAcțiunea angajatorului în despăgubire împotriva fostului salariat. Drepturi salariale acordate în avans, natura juridică, acțiune în răspundere patrimonialăRefuzul nemotivat de îndeplinire a atribuțiilor. Faptele reținute în sarcina reclamantului întrunesc elementele constitutive ale abaterilor pentru care acesta a fost sancționat. Desfășurarea procedurii disciplinare contestate după intrarea în vigoare a Codului administrativ. Respectarea tuturor principiilor privind modalitatea de individualizare a sancțiunilor, inclusiv principiul proporționalității, prin individualizarea sancțiuniiContestație decizie concediere, decizie emisă anterior incapacității de muncă, efectele suspendării contractului individual de muncă pe perioada incapacității temporare de muncăInvocarea unei discriminări salariale. Spor de confidențialitate. Emiterea unui ordin prin care să îi fie acordat reclamantei sporul de confidențialitate de 10%. Admitere recurs

Revista de Drept Social, nr. 3/2023 (iulie-septembrie) [23 articole]

Pagina 1 din 2 12»