Indexări BDI

Efectele „preindividualizării” sancțiunilor disciplinare// The effects of "pre-individualization" of disciplinary sanctionsNecesitatea motivării rezultatului evaluării profesionale a salariaților. Sinteză de practică judiciară comentată // The need to justify the result of the professional evaluation of employees. Synthesis of judicial practice annotatedAdmitere excepție de neconstituționalitate. Prevederile O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Admitere recursul în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 și art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Natura juridică a drepturile acordate prin hotărâri judecătorești definitive reprezentând diferențe rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți la lit. A nr. crt. 6 - 13 din anexa la O.U.G. nr. 27/2006, pentru procurorii din cadrul DNA și DIICOT. Despăgubiri Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Situația acordării diferențelor de drepturi salariale dintre cele efectiv încasate de magistrați (judecători și procurori) și cele de care beneficiază procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și cei din cadrul Direcției de Admitere recurs în interesul legii. Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2020, art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 226/2020, art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 130/2021, art. I alin. (4) din O.U.G. nr. 168/2022, întemeiate în drept pe dispozițiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 promovate de sindicat în numele unor salariați, primari și viceprimari Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 75 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din C. muncii. Modalitatea calcului termenului de preaviz. Neaplicarea dispozițiilor art. 181 alin. (1) pct. 2 și alin. (2) din C. proc. civ., precum și cele ale art. 2.553 alin. (1) din C. civ. Restituirea sumelor reținute din pensie cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate. Competență. Litigiu de asigurări sociale. Creanță fiscală. Cumulul între actualizarea creanței cu rata inflației și dobândaAngajare absolvent. Convenție de subvenționare. Condiții. Încetare contract individual de muncă prin acordul părților. Înregistrare eronată în Revisal. Invocarea demisiei. Admisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea demisieiDetașare. Prelungire. Lipsa acordului angajatului. Daune morale. Respingere. Dovada cheltuielilor de judecată. AdmitereAcord de recrutare. Clauză de despăgubire. Obligația instituită în sarcina pârâtului de a nu avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de 3 ani de la semnarea acestuia. Invocarea de daune interese. Cheltuieli de formare profesională. RespingereSuspendare contract individual de muncă. Absențe nemotivate. Invocare certificat de concediu medical. Refuzul angajatorului de primire a angajatului la locul de muncă. NedovedireProcedura prealabilă prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 în litigiile privind funcționarii publiciConcediu fără plată pe durata unui an. Motivare. Reglementare în contractul colectiv de muncă. InterpretareAbsențe nemotivate. Suspendarea contractului individual de muncă. Invocarea concediului fără plată. Lipsa motivării. Admitere apel

Revista de Drept Social, nr. 2/2024 (aprilie-iunie) [33 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații